Posts by: 繽紛諾

繽紛諾,一個極度懶同不負責任既作者。可以隨時放低寫野幾個月先再返嚟,對自己將來完全冇打算,亦都唔知自己想點,只能說係見步行步吧。